Contributie

Bij KdO betaal je de contributie per kwartaal. De contributie is gebaseerd op jaarbasis en verdeeld over 4 kwartalen.

Inschrijfgeld (eenmalig): € 20,-

De jaarlijkse bondscontributie (KNGU) is in de contributie verwerkt. Als het bestuur het nodig vindt de contributies te verhogen, vraagt zij hiervoor toestemming aan de leden tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Turnen Recreatie

 Kwartaal
1 uur les € 42,-
1,5 uur les € 63,00
2 uur les € 67,20
3 uur les € 100,80

Turnselectie

 Kwartaal
1 uur les € 45,60
2,5 uur les € 91,20
3,5 uur les € 127,68


Dans

 Kwartaal
1 uur les € 45,60


Rhönrad

 Kwartaal
1,5 uur les € 94,50


Rustende leden

Kwartaal
€ 15,-
 

 

  • Alle berekende contributiebedragen zijn gebaseerd op een machtiging tot automatische incasso.
  • Contributie is verschuldigd over 12 maanden per jaar.
  • Na stornering van een ingezonden incasso brengt KdO € 0,50 extra kosten in rekening voor betalingsverkeer.
  • Contributie is vooraf verschuldigd. Deze wordt aan het einde van de eerste maand van het kwartaal geïncasseerd.
  • Bij een 1e herinnering wordt € 1,00 administratiekosten in rekening gebracht, bij een 2e herinnering € 2,50 en bij een 3e en laatste herinnering € 5,00.
  • Bij het in gebreke blijven van de betaling kan een incassobureau worden ingeschakeld, volgt ontzegging van het lidmaatschap en worden alle Dordrechtse gymnastiekverenigingen op de hoogte gesteld.
  • KdO is aangesloten bij de KNGU. De jaarlijkse bondscontributie is in de contributie verwerkt.

Volg ons via social media