Woensdag 10 mei 2017

Verslag Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 19 april werd in het Cultureel Centrum de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. Deze stond vooral in het teken van het afscheid binnen het bestuur van Wil Roozen en Lex Nagtegaal, die zich jarenlang voor KdO hebben ingezet.

Na het openingswoord van onze voorzitter Hilko Heilema volgde we daarna de punten van de agenda. Er waren geen ingekomen stukken of mededelingen en ook de notulen van de ALV van 2016 werden goedgekeurd.

Jaarverslag
Aangezien KdO op dit moment geen eerste secretaris binnen het bestuur heeft, heeft de 2e secretaris, Angela Heilema, het jaarverslag opgesteld. Het afgelopen jaar was een jaar van veranderingen binnen KdO. Het bestuur werd deels vernieuwd en ook in de leiding en hulpleiding hebben een aantal veranderingen plaatsgevonden. Het aantal leden is het afgelopen jaar constant gebleven.

Financieel verslag en contributiewijziging
Lex Nagtegaal onze penningmeester heeft het financiële jaarverslag en de begroting voor het komende jaar weer tot op de puntjes uitgewerkt en liet zien dat we nog steeds een financieel gezonde vereniging zijn.
De laatste contributieverhoging werd per 1-10-2015 doorgevoerd. Het is daarom niet nodig om een verhoging door te voeren voor alle leden. Echter, gebleken is dat de door KdO gehanteerde kortingsregelingen (20% korting voor lesuren vanaf het 2e lesuur en 40% korting vanaf het 4e lesuur), alsmede aparte doorbelasting van de zaterdagtrainingen voor de selectie, tot problemen leiden in de automatisering.
Voorgesteld wordt daarom om:
- de geldende kortingspercentages te wijzigen in 20% korting op het totaalbedrag aan contributie.
- de contributie voor de extra zaterdagtrainingen van de selectieafdeling te verdelen over het hele jaar, zodat geen afzonderlijke bedragen meer in rekening hoeven worden gebracht.

Beide voorstellen worden aangenomen met ingangsdatum 1 juli 2017.

Op 6 april 2017 is door Marianne Wouterse, Sandra Schot en Joyce Kleijn de kascontrole uitgevoerd. Zij hebben alles gecontroleerd en in orde bevonden. Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. De nieuwe kascontrolecommissie zal bestaan uit Joyce Kleijn (voor de tweede maal), Martine Uijterlinde en Debby van Pelt.

Bestuursverkiezing
Helaas moeten we dit jaar afscheid nemen van 2 van onze trouwe bestuursleden.
Zowel Wil als Lex hebben aangeven te stoppen met hun bestuursfunctie en zullen gaan genieten van hun vrije tijd. Op beiden mag nog altijd een beroep gedaan worden en ze blijven nog graag beschikbaar.
De voorzitter bedankt beiden voor alle inzet deze vele jaren en overhandigt een bloemetje en een presentje namens de club.

Josefine Treijtel heeft zich kandidaat gesteld voor de bestuursfunctie van penningmeester en hoopt in de toekomst meer ouders van leden te betrekken. Zij wordt gekozen als penningmeester en het bestuur en alle leden zijn erg blij met haar kandidaatstelling.

Jubilarissen en Theo Brouwerbokaal
Zoals elk jaar zijn er natuurlijk weer een aantal jubilarissen. Dit jaar werden onderstaande personen bedankt voor hun lidmaatschap en ontvangen zij een bloemetje.
30 jaar lid: Annelies den Hoed
35 jaar lid: Debby van Pelt, Benita Beekhof en Coby Markesteijn
60 jaar lid: Evert Zoomer ontvangt naast een bloemetje ook een KNGU speld.

Het bestuur heeft dit jaar niet lang hoeven nadenken welke persoon dit jaar de Theo Brouwer bokaal in ontvangst mag nemen. De Theo Brouwer bokaal gaat naar iemand die in het afgelopen jaar/jaren veel voor de club heeft gedaan. Dit jaar is de bokaal voor Joyce Kleijn.

Vooruitblik
Op het programma staan nog verschillende wedstrijden en activiteiten op de planning waaronder in September het KdO kamp. Er is zelfs al een start gemaakt met de voorbereidingen voor het jubileum in 2019. Het bestuur heeft nog steeds behoefte aan extra bestuursleden vooral aan secretaris. Oproep voor iedereen om uit te kijken naar iemand die een steentje zou willen bijdragen.

Het aantal aanwezigen viel wat tegen, maar werden uiteraard bedankt voor hun aanwezigheid. Wij hopen iedereen volgend jaar in goede gezondheid weer te mogen begroeten.

Foto's van de Algemene Ledenvergadering zijn te vinden in het fotoalbum.

Fotoalbum

  • KdO-Dordrecht-Sponsor-Kamer-88-footer
  • KdO-Dordrecht-Sponsor-Nannings-footer
  • KdO-Dordrecht-Sponsor-RTC-Bezemer-Montage-footer
  • KdO-Dordrecht-Sponsor-Van-Rees-footer
  • KdO-Dordrecht-Sponsor-Winnie-de-Poeh-footer
  • KdO-Dordrecht-sponsor-Cela-Woonwereld-footer

Volg ons via social media