Veilig Sportklimaat

Onze vereniging vindt het belangrijk dat onze leden zich veilig en prettig voelen in onze lessen en bij KdO-activiteiten. Wij streven naar gekwalificeerde leiding en goed geoutilleerde gymzalen en zijn lid van de KNGU. Wij verwachten van onze leiding dat zij zich houden aan de gedragsregels van de KNGU. Daarnaast vragen wij van hen een recente VOG (verklaring omtrent gedrag).

De zalen huurt KdO bij het Sportbedrijf Dordrecht en bij Optisport (turnhal Sportboulevard), die het onderhoud van de zalen en toestellen verzorgen. Alle KdO-leden zijn automatisch lid van de KNGU en vallen onder de collectieve verzekering bij Univé.

Gedrag leden en ouders van leden.
Wij verwachten ook van onze leden en van ouders van leden dat zij meewerken aan een veilig en sportief gedrag in of rond de zaal. Als dat niet zo is, zal de leiding de leden hierop aanspreken. Wanneer het ongewenste gedrag van leden vaker voorkomt en als storend wordt ervaren, neemt de leiding contact op met ouders en/of bestuur. Pesten wordt niet geaccepteerd!

Klachten, ongewenst gedrag en vertrouwenspersoon.
Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat leden of ouders van leden zich zorgen maken over dingen die binnen KdO gebeurd zijn. In dat geval hopen wij dat leden en ouders dit bespreken met de betreffende leiding om dit op te lossen. Wanneer zij dat niet met de leiding willen of kunnen bespreken zijn er de volgende mogelijkheden:

  1. Men kan de voorzitter bellen bij algemene klachten.
  2. Men kan de vertrouwenspersoon bellen ingeval van ongewenst gedrag.

Wij bedoelen daarmee elk gedrag dat wordt ervaren als pesten, agressie, geweld, discriminatie en/of (seksuele) intimidatie. Wanneer er duidelijk sprake is van grensoverschrijdend gedrag, kan er door de vertrouwenspersoon contact opgenomen worden met de KNGU helpdesk.

De aanpak van de KNGU
Sport is leuk om te doen en levert prachtige momenten op. Maar de mooie emoties die bij sport horen, kunnen soms ook omslaan in onsportief of ongewenst gedrag. In de sport dien je je veilig en prettig te voelen en moet je jezelf kunnen zijn. 'Samen naar een veiliger sportklimaat' is een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. 

  • KdO-Dordrecht-Sponsor-Kamer-88-footer
  • KdO-Dordrecht-Sponsor-Nannings-footer
  • KdO-Dordrecht-Sponsor-RTC-Bezemer-Montage-footer
  • KdO-Dordrecht-Sponsor-Van-Rees-footer
  • KdO-Dordrecht-Sponsor-Winnie-de-Poeh-footer
  • KdO-Dordrecht-Sponsoren-Poelman-Makelaar-footer
  • KdO-Dordrecht-sponsor-Cela-Woonwereld-footer

Volg ons via social media